Základní pravidla pěstování růží

Výběr a nákup růží

Nejlepší způsob, jak si vybrat ty správné růže, je návštěva růžové školky v létě. Tam si budeme vybírat nejen barvy a vůně, ale je třeba si všimnout i výšky keřů.
Před nákupem bychom měli mít jasno, jaký typ růží chceme vysadit, resp. jaký úkol mají plnit. Růže mohou zakrývat, pokrývat, být dominantou, můžeme si přát pestrý záhon růží k řezu nebo souvislou výsadbu od jednoho typu a barvy pro před-zahrádku apod.
Kvalitní sazenice musí mít vedle dobře rozvětveného kořenového systému tři silné nadzemní prýty, přičemž nejméně dva z nich musí vyrůstat z místa očkování.

Stanoviště

Většina růží dává přednost vzdušnému místu na slunci, stálý vítr ale růžím ne-svědčí. V uzavřených stanovištích se zase daří houbovým chorobám.
Nikdy nesázíme růže pod stromy nebo do zastíněných poloh. Nejlepší stanoviště pro růže je jihovýchod nebo jihozápad.

Půda

Růže koření hluboko, jejich kořeny se potřebují rozrůstat do hloubky i do šířky. Ideální je půda hlinito-písčitá. Příliš lehké půdy je třeba vylepšit zapracováním kompostu, odleželého hnoje, nebo humusu.
Růžím se nejlépe daří v neutrálních až slabě alkalických půdách při hodnotě pH od 6,3 – 7.Při výsadbě růží na stejné místo vyměníme zeminu.

Výsadba

Ideální doba výsadby prostokořenných růží je od října do konce listopadu. Jarní výsadby realizujeme v březnu a dubnu.
Před výsadbou růže namočíme na 2 – 4 ho-diny a zastřihneme. Výsadbovou jamku uděláme dostatečně velkou, aby se kořeny řádně rozprostřely.
Místo očkování by mělo být 5 cm pod povrchem půdy. Po zasazení růže lehce přišlápneme a zalejeme.
Při podzimní výsadbě je třeba sazenice nakopit (zahrnout zeminou) do výšky 15 cm.

Vzdálenost jednotlivých keřů při výsadbě:
velkokvěté a mnohokvěté 40 – 50 cm
minirůže 20 – 30 cm
sadové 80 – 120 cm
pnoucí 120 – 150 cm

Ošetřování

Dbejme na to, aby půda kolem růží byla nakypřená.V průběhu roku odstraňujeme plané výhony odstřižením v místě vzniku. Listy napadené padlím, rzí nebo černou skvrnitostí pálíme, stejně jako listy či poupata napadené živočišnými škůdci (mšice, sviluška, pilatka).
Růže zaléváme vždy na večer podmokem (ke kořenům), nikoliv na list.

Hnojení

Nároky na živiny pokryjeme organickými a minerálními hnojivy, nebo speciálními hnojivy na růže.
Do půdy je zapravujeme v březnu a dubnu. Nikdy nehnojíme po 15. 7.

Na jaře koncem března

provádíme hlavní roční řez, při kterém odstraňujeme výhony poškozené mrazem.
Mnohokvěté, velkokvěté růže a minirůže se každoročně zkracují na 15 – 25 cm (na 3 – 4, případně 6 oček).
Sadové a pnoucí růže se pouze prosvětlují, tedy zbavují starých a slabých prýtů. Plané a pokryvné růže se neseřezávají. Prýty stříháme šikmo, těsně nad očkem (pupenem). Slabé výhony se zkracují hlouběji, silné méně.

Zazimování

Zvláště v chladnějších oblastech chráníme růže od poloviny listopadu před zimou nakopčením (přihrnutím zeminou do výšky 15 cm). Keře můžeme ještě zakrýt chvojím.